LEADER

LEADER-projektitoetus

Meie tehnikapargi uuendamist ja seadmete soetamist on rahastatud LEADER-meetmest
„Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine”.

Projekti nimetus: „Metallitöötlusseadmete ja 3D printeri soetamine eridetailide tootmiseks. „

Projekti tegevused ja eesmärgid

Projekti eesmärk on pakkuda Pärnu maakonna ja Eesti
ettevõtjatele operatiivset tehnilist tuge ning individuaalseid lahendusi mootorsõidukite, tootmisseadmete, tööriistade jm tarbeks metallist detailide valmistamisel, et tagada ettevõtjate igapäevane tõrgeteta tegevus ning tõsta nende konkurentsivõimet.

Eesmärk on käivitada koostöö maakonna mikro- ja väikeettevõtjatega, sh väiketalunike ja metsameestega, aitamaks kaasa nende teenuste ja toodete kvaliteetsemale pakkumisele ning kulude optimeerimisele.

Soetatakse kaasaegsed metallitöötluse seadmed ja 3D
printer kõrgekvaliteediliste metalldetailide, sh erilahendusi nõudvate detailide tootmiseks. Olemasolev IT tehnika ja CAD tarkvaraprogramm võimaldab metalldetailide tootmise eel valmistada 3D prinditud detailide prototüübid ning testida neid praktikas. Töötatakse välja uudsed teenuse, olemasolevaid  teenuseid pakutakse uues kvaliteedis.

Toimub turundustegevus turunduskava alusel. Käivitatakse koostöövõrgustik kohalike mikro- ja väikeettevõtjatega. Teenuseid/tooteid pakutakse otse kliendile (transpordiettevõtted;
põllumajandus- ja metsandusettevõtted; veoteenust pakkuvad ettevõtted). Luuakse kaks uut töökohta.

Projekti kogumaksumus on 25 563.12 eurot, millest Pärnu Lahe Partneluskogu toetus moodustab 12 7811.56 eurot